UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU ZP/01/2008

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZTARGU NIEOGRANICZONEGO NR ZP/01/2008

WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE W KRAKOWIE
ul. Rakowicka 22
30-901 Kraków

ogłasza unieważnienie przetargu nieograniczonego ZP/01/2008
na ,,dostawę sprzętu komputerowego i biurowego dla Wojskowego Biura Emerytalnego w Krakowie''
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

DYREKTOR

mgr Wiesław GÓRZYŃSKI

Kraków,dn. 26.09.2008 r.

 

Rozstrzygniecie przetargu na dostawę sprzętu dla WBE Kraków

OGŁOSZENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR ZP/02/2008

Wojskowe Biuro Emerytalne w Krakowie informuje, że w dniu 15.10.2008 r. nastąpiło
otwarcie ofert dotyczących zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego dla
Wojskowego Biura Emerytalnego w Krakowie.

Po wnikliwej ocenie i analizie w dniu 17.10.2008 r. dokonano wyboru oferty firmy:

KEN Technologie Informatyczne sp. z o. o.
pl. Strzelecki 20,
50-224 Wrocław

z ceną brutto oferty 67.567,26 zł
(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i 26/100).

DYREKTOR

/-/ mgr Wiesław GÓRZYŃSKI

Kraków, dn. 17.10.2008 r.

Pożegnanie na sali tradycji

Pamiętam jak służyłem w pułku łączności zawsze odchodzący z jednostki był żegnany w sposób uroczysty przez dowódcę i kolegów w sali tradycji. Podziękowanie, życzenia, wspólne zdjęcie, wpis do księgi pamięci itd. Łzy napływały do oczu odchodzącemu do rezerwy lub do innej jednostki.
Kiedy opuszczałem moją pierwszą jednostkę, dowódca przepraszał mnie, że nie może pożegnać mnie w sali tradycji. Nie było jeszcze sali, gdyż pułk dopiero formował się nowym garnizonie po przeniesieniu. Pożegnanie odbyło się w gabinecie dowódcy.
Miło wspominam chwile spędzone w Krakowie.
Po oddaniu obiegówki w drugiej jednostce, otrzymałem dokumenty w kadrach.
Tylko z podoficerem tej służby podaliśmy sobie dłonie na pożegnanie. W ciągu kilku lat nie widziałem by w inny sposób żegnano żołnierza zawodowego.
W trzeciej mój stopień i korpus nic nie znaczył. W ten sposób mi powiedziano prosto w oczy. Koledze podoficerowi "Twój mundur nic tu nie znaczy". Liczył się nie stopień wojskowy a naukowy.
Od kilku dni po ponad trzydziestoletniej służbie jestem emerytem wojskowym w stopniu st. chor. szt.
Pożegnanie odbyło się porzez złożenie ostatniego podpisu na obiegówce i słowem "Powodzenia" nie wstając za biurka.

Ostatni dzień to tylko otrzymanie dokumentów źle wypełnionych do Biura Emerytalnego i wyjście za bramę.

Chwała tym przełożonym i kolegom, którzy godnie potrafią pożegnać podwładnego po zakończeniu wieloletniej służby WP.

Nowy ,,stary portfel,,

Cytat:
Nikt nic nie pisze mam wrażenie że chyba zostało utworzone nowe forum bo ostatni wpis jest z 11-04-09Pisze się na trzech forach, o ile się dobrze orientuję. Dzisiaj rozpoczynają się dalsze rozprawy m/inn w Krakowie. To co ma być przedstawione na rozprawie jeśli dostanę kopię dokumentu postaram się umieścić na forum.
...................................................................................................................................

Marian Mroziewski Ługwałd, dn.16.04.2009 r.
Ługwałd 17d
11-001 Dywity
EWU 4547/1
.............................................................................................................................

DYREKTOR
WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO
w Olsztynie

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 14.04.2009 r. nr 680/09 do zapłaty kwoty 360 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach postanowień sądowych o sygnaturze akt: I BU 17/07; IV U 2085/07; III AUa 1152/08 odmawiam uiszczenia powyższej kwoty na rzecz Wojskowego Biura Emerytalnego w Olsztynie.

Uzasadnienie

Na podstawie Art. 36 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu z dnia 07.01.2004 r.; D.U. Nr 8, poz. 66) w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie osoby zainteresowane i organy emerytalne są zwolnione od wszelkich opłat, co oznacza, że jestem także zwolniony z wyżej wymienionych i domniemanych kosztów wojskowego biura emerytalnego. We wskazanych sprawach sądy odnośnie kosztów rozstrzygały tylko zasady poniesienia przez strony kosztów procesu, co reguluje Art. 108 kpc. W wymienionych sprawach Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Olsztynie nie był zobowiązany prawem do korzystania z zastępstwa procesowego radcy prawnego. Zatem przedstawione roszczenia w wezwaniu nr 680/09 są bezpodstawne oraz sprzeczne z Art. 36 wojskowej ustawy emerytalnej i Art. 108 kpc.

Marian Mroziewski

.........................................................................................................................

Do jpionka

Z mojego kompa priv poprzez forum nie jest obsługiwany mój adres mailowy zginął i też nie mogę wysyłać ale podaję : w goglach można namierzyć PRO MILITO -forum oraz nfow, trzeciego nie znam.

 

Nieoczekiwan nominacja

Witam serdecznie !!!

Nie chce sie z panem wdawac w dyskusje co i jak odnosnie wczesniejszych panskich zapewnien w roznego rodzaju sprawach, gdzie zabieral pan glos, iz prawde piszac na pewne sprawy jestem zdecydowany odpowiedziec NIE, ale to juz inna sprawa.

Dziwi mnie jednak, ze np. zabieral pan glos na konferencji prasowej w Krakowie, gdzie zapewnial pan zanajdujace sie osoby(opinie publiczna), ze NIE BEDZIE ZAMACHU NA EMERYTURY WOJSKOWE w najblizsym okresie.

Zastanawiam sie, gdzie pan uzyskal takie informacje, zapewnienia od kogo itp, ze wszyscy emeryci mundurowi moga spac spokojnie za czasow obecenj wladzy, ale pozyjemy zobaczymy.

Sorry, ale nie wiedzialem, ze jest pan juz ekspertem od emerytur mundurowych i wyprzedza pan wszelkie przepisy i Wojskowe Biura Emerytalne i w sposob otwarty oswiadcza pan, ze wszystko bedzie o.k. Ja nie jestem tego pewien, ale z czasem wszystko sie okaze.

Nie bede wiecej sie rozpisywal, iz piszac szczerze na pewne sprawy nie mam wplywu, a na reszte jestem pewnie za krotki (piszac jezykiem wojskowych) i nic mi to nie da, ale jak juz pisalem wczesniej mam na ten temat swoje zdanie i jak na chwile obecna napewno go nie zmienie.

Ps. pan mnie nie kojarzy zapewne, ale znamy sie jeszcze za czasow bylej JW 4115 w Niepolomicach, iz bylem kiedys zolnierzem tej JW, a sluzylem od czasow pana plk W. tzw. BORYNE, a moim przelozonym byl pan ppor. a potem chyba juz mjr Mirek Sz. notabene bardzo porzadni ofiicerowie i przelozeni.
Potem zmienilem formacje, ale mialem z panem kontakt jeszcze z 6 BDSz.
Moim skromnym zdaniem za duzo jest wokol pana zamieszania odejscie z MON bo to bo tamto, a potem powrot, nominacje, awanse.
Troche skromnosci nie zaszkodzi nawet dla siebie sameggo, ale to tez jest tylko moje skromne zdanie. Chyba, ze chodzi panu tylko i wylacznie o rozglos, popularnosc, kreowanie swojego wizerunku i wlasnie tutaj kojarzy mi sie pan z pozostalymi od SHOW, takie jest moje zdanie na dzien dzisiejszy.

Mimo to, ze w kilku sprawach nie popieram pana i mam odmienne zdanie na ten temat, ale zycze panu sukcesow w tym co chce pan osiagnac.

Prosze nie miec mi tego za zle, iz czasem uzywam zbyt ostrego jezyka (pisowni), ale nie chce tym nikogo urazic, a jedynie w taki sposob wyrazam swoj sprzeciw.

Powodzenia.

JAG-DYNCORP

Powołano do życia "Ogólnopolskie Stowarzyszenie ...&

Informujemy, że w dniu 26 maja 2007 r. pięcioosobowa grupa założycielska powołała do życia „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pokrzywdzonych Żołnierzy z siedzibą w Krakowie”. „Stowarzyszenie …” zostało zarejestrowane pod pozycją Nr 261 ewidencji stowarzyszeń zwykłych Urzędu Miasta Krakowa (zaświadczenie Nr SP.03.5011-33/07) i z dniem 11 lipca 2007 r. podejmie oficjalną działalność.
Celem stowarzyszenia jest :
- integrowanie środowiska byłych żołnierzy zawodowych zwolnionych ze służby z naruszeniem prawa w latach 2002 – 2004, w dążeniu do przywrócenia ich do służby i zadośćuczynienia krzywd, pod hasłem „przywrócenie do służby to sprawa godności, a godność nie ma ceny”;
- udzielanie informacji i ewentualnie pomocy prawnej byłym żołnierzom zawodowym, w postępowaniach administracyjnych w sprawach o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, dokonanych przez organy wojskowe w trybie art. 78 ust. 2 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- wspieranie już przywróconych do służby żołnierzy, w ubieganiu się od organów wojskowych (jednostki wojskowe, wojskowe biura emerytalne), zwrotu należnych im świadczeń, odszkodowań i odsetek od tych świadczeń;
- poprzez stosowanie różnych form oddziaływanie na organy władzy publicznej i zaufania publicznego (w tym i Rzecznika Praw Obywatelskich), podejmowanie wszelkich działań prawnych, zmierzających do uznania, że realizowane w latach 2002 – 2004 przez organy kadrowe jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministerstwu Obrony Narodowej działania przy zwalnianiu żołnierzy zawodowych ze służby, w wielu przypadkach były wadliwe i z naruszeniem prawa, i w związku z tym należy podjęć działania zmierzające do zadośćuczynienia poczucia krzywdy i niesprawiedliwości, które stało się udziałem zwalnianych żołnierzy;
- osiągnięcie głównego celu, którym jest uznanie przez Trybunał Konstytucyjny RP w trybie skargi konstytucyjnej, niezgodności z przepisami art. art. 7, 60 i 32 Konstytucji RP, przepisów art. 78 ust. 2 punkt 2 i 3 wyżej cytowanej ustawy;
- wspieranie żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych w innych sporach i roszczeniach wobec instytucji wojskowych, wynikających ze stosunku służbowego (m. in.: z WAM w sprawach o ekwiwalent mieszkaniowy, z WBE w sprawach ograniczeń zarobkowania emerytów wojskowych nieposiadających uprawnień do pełnego 75% świadczenia emerytalnego).
Osoby zainteresowane działalnością „Stowarzyszenia …”, mogą uzyskać więcej informacji pod adresem internetowym: ospz.w.k@wp.pl
Zapraszamy kolegów do współpracy.
Za „Stowarzyszenie …”
z up. płk rez. Jan MOCYK – członek założyciel.

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO

WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE W KRAKOWIE
ul. Rakowicka 22, 30-901 Kraków,
Tel. 012 455-18-63, fax. 012 455-18-32
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO
prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

1. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i wzorem umowy zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.przetargi.army.mil.pl
Materiały dotyczące przetargu (SIWZ + załączniki) można również otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, pokój 12, tel. (12) 455-18-32, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Kod – CPV: 30231100-8, 30120000-6
Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i biurowego (wyposażenie oraz żądane parametry zgodne z SIWZ):
1. Stacja robocza wraz z monitorem LCD 17 cali, listwą zasilającą i podtrzymywaczem napięcia UPS – 6 szt.
2. Notebook – 1 szt.
3. Drukarka laserowa A3 – 1 szt.
4. Drukarka laserowa A4 – 1 szt.
5. Kserokopiarka A3 – 1 szt.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu komputerowego i biurowego zawiera ''Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wymagania zamawiającego'' - załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Informacja o możliwości składania ofert
* Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
* Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
* Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
* Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
* Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
* Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
* Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
* Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.Termin wykonania zamówienia
21 dni od dnia podpisania umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy składający ważną i odpowiednią ofertę oraz:
* Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione Formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
* Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
* Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.
* Upoważnienie do podpisania oferty o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego).
* Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
* Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP (wg Załącznika Nr 4 do SIWZ).
* Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Sprawdzenie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

6. Informacja o wadium
Nie wymaga się wniesienia wadium.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena 100%.

8. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE W KRAKOWIE
ul. Rakowicka 22 , 30-901 Kraków,
w Kancelarii pokój nr 12
do dnia 25.09.2008 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Piotr Bocheński tel. 012 455-18-63

10. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostają nią związani przez okres 30 dni.

11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
Oświadczenia, zapytania, zawiadomienia i protesty składane przez wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie.

12. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.09.2008 r.

zmiany kadrowe w administracji wojskowej

Cytat:Po co czekać na przełożonych jak masz tą listę to wrzuć na forum i wszystko będzie wiadomo. Plotki albo sie potwierdza albo dzięki TOBIE uratujesz ludziom możliwośc załatwienia innej pracy !!!


Pismo adresowane do Szefa Szt. Gen. i do Podsekretarza Stanu w MON.
..." W zwiazku z realizacją przez resort Obrony Narodowej zamierzeń określonych w "Programie działania rządu Kazimierza Marcinkiewicza SOLIDARNE PAŃSTWO", niżej wymienionym osobom polecam w terminie do 16 lutego 2006 r. przygotować i przedstawić do akceptacji:
Sz. Szt. Gen. W.P. - szczegółowy harmonogram realizacji w 2006 roku zmian org.-etatowych w niżej wymienionych jednostkach wojskowych.
Podsekretarzowi Stanu w MON - propozycje rozwiązań finansowych umożliwiających realizacje zamierzeń zmian org.-etatowych w niżej wymienionych jednostkach wojskowych.
I. Jednostki wojskowe do rozformowania:
-Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej /Kraków i Warszawa/,
Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej /Gdynia, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra/,
Wojskowe Dozory Techniczne /Delegatury - Gdynia, Kraków, Olsztyn, Warszawa/,
Wojskowy zarząd Infrastruktury-Poznań,
Biuri Infrastruktury Specjalnej,
Terenowy Oddział Techniki Morskiej /pozostawić jedno stanowisko wojskowe: szef oddziału/,
Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej,
Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych,
Wojskowe Biuro Badań Historycznych,
Muzeum Marynarki Wojennej,
Wojskowe Biuro Emerytalne /Poznań/,
Wojskowa Wytwórnoa Pieczęci,
Redakcja Czasopism Wojskowych,
Zespół redakcyjny Wojsk Lądowych,
Zespół redakcyjno-Wydawniczy,
1 OWT
2 OWT,
3 OWT,
4 OWT,
49 PWL,
Centralne Warsztaty Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej,
5 RWT,
9 RWT,
10 RWT,
12 RWT,
20 RWT,
21 RWT,
Laboratorium MPS Marynarki Wojennej,
Oddział Zabezpieczenia Warszawa,
Oddział Zabezpieczenia DGW,
Wojskowy Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego Zakopane,
Ośrodek Reprezentacyjny WP w Helenowie,
Osrodek Rekracyjno-Kondycyjny w Omulewie,
Wojskowy Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego w Mrągowie,
Pracownia Psychologiczna MW Gdynia,
Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej,
Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie,
Centralna Składnica MW
14 Składnica MW
35 Składnica MPS,
24 Składnica MW,
12 Składnica Żywnościowa MW,
9 Składnica Sprzętu Inżynieryjnego i Materiałów Wybuchowych MW,
Klub Wojsk Lądowych,
Kluby /POW, ŚOW, 2 KZ/
Klub Garnizonowy /Elbląg, Legionowo, Szczecin, Żagań, Bydgoszcz, Wrocław,
II. Jednostki Wojskowe do sformowania:
Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Bydgoszczy /wszystkie stanowiska cywilne/.
III. Jednostki Wojskopwe, w których zamienić stanowiska wojskowe na cywilne - ciąg dalszy nastąpi....

Nowości prawne

Państwo pomoże znaleźć pracę

Warunki korzystania przez żołnierzy i ich krewnych z pomocy rekonwersyjnej określa rozporządzenie opublikowane 19 czerwca 2009 r.
Chodzi o rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 94 poz. 778).
Ww. pomoc to pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy.
Ze wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego uprawniony będzie mógł skorzystać w trybie porady indywidualnej. Udzieli jej dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie oraz kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu.
Z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego lub podnoszenia kwalifikacji będzie można skorzystać w ośrodkach szkolenia oraz w instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń. Zainteresowanemu pokryte zostaną koszty za: szkolenia związane z przekwalifikowaniem zawodowym lub podnoszeniem kwalifikacji; przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem; noclegi w miejscu szkolenia.
Aby skorzystać z pomocy, zainteresowany będzie musiał złożyć - do dyrektora wojskowego biura emerytalnego, za pośrednictwem szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień - stosowny wniosek.
Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania zainteresowanego do ośrodka szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej pięćdziesięciu kilometrów w jedną stronę - zapisano też w akcie. Ponadto, rozporządzenie nakłada na Dyrektora COAZ i kierowników OAZ obowiązek prowadzenia pośrednictwa pracy.

Opublikowana 19 czerwca 2009 r. rozporządzenie wejdzie w życie 3 lipca br.

Pracujący emeryt dostanie niższe świadczenia

Zmienią się zasady zmniejszenia wojskowej emerytury lub renty w przypadku osiągania przychodu z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
Zmiany będą mieć znaczenie szczególnie dla tych emerytów i rencistów wojskowych, którzy posiadają niskie świadczenia. W sytuacji osiągania przychodu emerytura i renta będzie zmniejszona, nie więcej jednak niż o 25% jej wysokości.
W przypadku osiągania przychodu przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nieprzekraczającego jednak 130% tej kwoty - świadczenia te będą zmniejszane o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż o 25% emerytury/renty.
Wynika to z ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 95 poz. 785).

Opublikowana 19 czerwca 2009 r. nowela wejdzie w życie 4 lipca br.

Czy odprawy emerytalne zostaną wypłacone kosztem inwestycji?

20-06-2006

Czy odprawy emerytalne zostaną wypłacone kosztem inwestycji?

Ucieczka policjantów - Nie ma pieniędzy na inwestycje i zakupy, bo one idą na odprawy dla policjantów, którzy masowo uciekają na emerytury - można usłyszeć w wielu małopolskich komendach policji. Rzeczywiście, jak sprawdziliśmy, z wielu planowanych inwestycji i remontów policja w tym roku musi zrezygnować z powodu braku pieniędzy. Tymczasem nie dość, że w tegorocznym budżecie przewidziano na ten cel o połowę mniej środków niż rok wcześniej, to jeszcze część z nich przesunięto na odprawy dla policjantów odchodzących na emerytury. Według oficjalnych danych Komendy Głównej w tym roku będzie ich ok. 4,5-5 tys. Jednak, zdaniem niektórych ekspertów, są to szacunki zbyt optymistyczne i przewidują, że pod koniec roku wakatów w policji może być nawet 8 tysięcy. Na budowę nowych komisariatów i komend małopolska policja dostanie w tym roku z centrali ok. 6 mln zł, czyli o 2,7 mln zł mniej niż rok wcześniej. Na remonty może wydać maksymalnie 4,2 mln zł (w ubiegłym roku przeznaczono na ten cel 7,6 mln zł). Z konieczności zrezygnowano więc z rozpoczęcia planowanej rozbudowy i adaptacji budynku dla Komendy Powiatowej w Chrzanowie oraz z remontów Komend Powiatowych w Nowym Sączu i w Tarnowie. Środki z okrojonego budżetu wykorzystuje się przede wszystkim na kontynuację już rozpoczętych inwestycji, m.in. na budowę komisariatu na Prądniku Czerwonym w Krakowie i budowę strzelnicy w brzeskiej Komendzie Powiatowej, których zakończenie jest planowane już za miesiąc. Na razie trwają prace przy budowie nowej komendy w Olkuszu, modernizacja komendy w Dąbrowie Tarnowskiej (planowane zakończenie w 2008 r.) oraz remonty policyjnych siedzib w: Nowym Targu, w Bochni, Andrychowie i Zakopanem. Jeśli środków zabraknie, prace trzeba będzie jednak ograniczyć, a w najgorszym razie wstrzymać. Policyjny budżet jest tworzony centralnie w Komendzie Głównej, gdzie następuje podział środków dla województw. We wszystkich jednostkach sytuacja wygląda więc podobnie. Podinsp. Paweł Biedziak, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, przyznaje, że pieniądze na odprawy dla odchodzących na emeryturę policjantów wyodrębniono z funduszy "rzeczowych" (na inwestycje, remonty i zakupy) już na etapie tworzenia projektu budżetu. Twierdzi jednak, że miało to bardzo niewielki wpływ na wielkość inwestycji. - Nie ma ścisłego związku między zwolnieniami z policji a ograniczeniem wydatków rzeczowych, czyli środków na inwestycje, remonty i zakupy. Mniejsze pieniądze na inwestycje to efekt bardzo złego tegorocznego budżetu dla policji. Uchwalił go Sejm obecnej kadencji, ale przygotował jeszcze poprzedni rząd. Zgodnie z nim mamy o połowę mniej pieniędzy na wydatki rzeczowe niż w roku 2005. Budżety poprzednich lat też zresztą były bardzo słabe, a policja od lat jest niedoinwestowana - mówi. Rezygnacje ze służby zaczęły się już na początku roku po zapowiedziach wicepremiera Ludwika Dorna o weryfikacji byłych funkcjonariuszy SB oraz utracie emerytalnych przywilejów w razie usunięcia z policji. W samej Komendzie Głównej, zatrudniającej ok. 3 tys. osób, raport o zwolnienie już w pierwszych dniach stycznia złożyło ok. 200 osób. W Małopolsce w pierwszym kwartale tego roku też odeszło ponad 200 policjantów, w tym kilkudziesięciu z kadry kierowniczej, m.in. 9 komendantów powiatowych. Ci ostatni odeszli głównie z powodów politycznych. - Niektórzy uciekli na emeryturę, bojąc się weryfikacji z powodu epizodu w życiorysie z SB. Inni nie musieli się obawiać zwolnienia. Jednak odeszli, bo przez lata byli związani z lewicowymi elitami politycznymi. Teraz jeszcze koledzy mogą im pomóc w załatwianiu pracy w cywilu, a za kilka lat mogłoby być już za późno, bo stanowiska obsadzi nowa rządząca ekipa. Odeszli ci, którzy w policji nabyli już prawa emerytalne i nic więcej osiągnąć nie mogą - mówi jeden z małopolskich policjantów. Oprócz kadry kierowniczej na przejście na emeryturę decyduje się też wielu stróży prawa pracujących na niższych szczeblach. Zdaniem policyjnych związkowców, odchodzą, bo liczyli na podwyżkę i zrównanie płac wojskowych i policjantów, a poczuli się oszukani, gdy podwyżka wyniosła średnio 24 zł. Mł. insp. Dariusz Nowak, rzecznik małopolskiej policji, uspokaja, że masowych odejść na emeryturę w Małopolsce na razie nie ma. Przyznaje jednak, że zwykle jest ich więcej w połowie drugiego roku, bo większość planujących emeryturę wstrzymuje się ze złożeniem raportu o zwolnienie na wypłatę "mundurówki" i "13" pensji. (EK) KILKA TYSIĘCY NA EMERYTURĘ Co roku odchodzi z policji na emeryturę ok. 4 tys. funkcjonariuszy. W tym roku - według Komendy Głównej - odejdzie ok. 4,5-5 tys., tyle samo co w 1999 r., gdy wprowadzano reformę administracyjną kraju. Niektórzy eksperci twierdzą jednak, że są to szacunki zbyt optymistyczne i przewidują, że pod koniec roku wakatów w policji może być nawet 8 tysięcy.

Dziennik Polski

.

[Ważne!] Protest służb mundurowych w Krakowie

Tłoczno będzie w Krakowie 19 lutego:
Cytat:Kraków: Protest anarchistów i policjantów
Anarchiści oraz policjanci planują protesty 19 lutego w Krakowie. W tym dniu pod Wawelem rozpoczyna się nieformalne spotkanie ministrów obrony państw NATO. Anarchiści mają demonstrować przeciw polityce Paktu. Policjanci chcą protestować przeciwko zmianom emerytur mundurowych.

Pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. bezpieczeństwa imprez, Adam Młot poinformował na konferencji prasowej w Krakowie, że Federacja Anarchistyczna otrzymała zezwolenie na organizację dwóch demonstracji w pierwszym dniu nieformalnego szczytu. Pierwsza odbędzie się niedaleko hotelu Sheraton, gdzie ministrowie NATO będą obradować, a druga - w pobliżu Muzeum Narodowego, w którym będą bankietować.

- W tym samym dniu mają zamiar manifestować służby mundurowe. Według informacji, tym razem już nieoficjalnych, ich manifestacja ma się odbywać między Rynkiem Głównym a ul. Basztową i Urzędem Wojewódzkim - powiedział Młot. Zastrzegł, że do władz miasta nie wpłynęło jeszcze oficjalne zgłoszenie planowanej przez policjantów demonstracji. - Mają na to jeszcze czas, mogą to zrobić najpóźniej na trzy dni przed demonstracją - wyjaśnił urzędnik.

Komisja Negocjacyjna Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, na stronie internetowej związku, zamieściła w miniony piątek komunikat, w którym "wychodząc naprzeciw żądaniom policjantów przekazanych w formie wniosków i stanowisk w celu publicznego okazania niezadowolenia ? protestu, proponuje zorganizowanie pikiety w dniu 19 lutego 2009 roku w Gdańsku oraz Krakowie".

Pikieta umundurowanych funkcjonariuszy, którzy mają zabrać na ulice Krakowa także gwizdki i kominiarki, planowana jest między godz. 13.40 a 15.40. Demonstrujący, przeciwko "niekorzystnym zmianom ustawy emerytalnej" chcą przemaszerować z Parku J. Kurka na Rynek Główny i z powrotem.

Nieformalne spotkanie ministrów obrony państw NATO w Krakowie będzie trwało dwa dni - od 19 do 20 lutego. Najważniejszymi tematami rozmów będą: misja w Afganistanie i przyszłość NATO.

Porządku w mieście będą strzegli policjanci, Żandarmeria Wojskowa i Straż Miejska. Podczas ministerialnego spotkania krakowian czekają znaczne ograniczenia i utrudnienia w ruchu. Już od 18 lutego kilka ulic w centrum miasta będzie zamkniętych dla ruchu kołowego. Dla pieszych całkowicie zamknięte będzie najbliższe otoczenie obiektów, w których goście szczytu będą obradować i kwaterować. Kilka ulic i dwa parkingi zostaną zamknięte dla pojazdów. Cztery linie autobusowe będą mieć zmienione trasy.

Według szefa Biura Prasowego Urzędu Miasta Krakowa, Filipa Szatanika, podczas nieformalnego spotkania ministrów państw NATO spodziewanych jest w Krakowie ok. 300 dziennikarzy.

źródło informacji: INTERIA.PL/PAP

Styczniowe posłowanie

Systematycznie, mniej więcej co miesiąc, będziemy starali się przedstawić krótkie sprawozdanie z działalności Posła Witolda Kochana. Uwzględnimy tu konkretne działania podejmowane przez Posła na rzecz społeczności lokalnej, jak również działania o zasięgu krajowym.
Przedstawiamy pierwszą styczniową relację.
***
Na rzecz społeczności lokalnej:
Zapytania poselskie
Poseł Witold Kochan złożył w styczniu 2008 roku dwa zapytania poselskie (przypomnijmy – zapytania poselskie w odróżnieniu od interpelacji odnoszą się do konkretnych spraw o charakterze lokalnym).
1) Poseł wystosował do Ministra Finansów zapytanie o możliwość uwzględnienia w planie budżetowym Ministerstwa Finansów na 2008 rok zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Gorlicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Urząd obsługujący dziesiątki tysięcy mieszkańców naszego powiatu funkcjonuje od lat w fatalnych warunkach lokalowych. Ten poważny problem doskwiera bezpośrednio zarówno podatnikom, jak i pracownikom „Skarbówki”. Urząd Skarbowy w Gorlicach dysponuje działką pod budowę nowego obiektu oraz stosownymi zezwoleniami na rozpoczęcie inwestycji. Brakuje jedynie środków z Ministerstwa Finansów koniecznych do uruchomienia prac budowlanych. W sprawie budowy nowej siedziby US w Gorlicach Poseł spotkał się 11 stycznia z Dyrektor Departamentu Ministerstwa Finansów odpowiedzialną w resorcie za tę problematykę. Dzięki temu spotkaniu jest szansa na realizację jeszcze w tym roku nieuwzględnianej wcześniej w planach Ministerstwa inwestycji.
2) Poseł Witold Kochan wystosował zapytanie poselskie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie podjęcia działań na rzecz umożliwienia odbioru krakowskiej telewizji regionalnej na obszarze całego powiatu gorlickiego.

Interwencje
1) Poseł przychylił się do wniosku mieszkańców miejscowości Stróżówka, przysiółek Zakogutek, o wybudowanie przy drodze wojewódzkiej nr 977 chodnika na długości ok. 950 metrów (od granic Gorlic do cmentarza wojskowego w Stróżówce). Brak chodnika na tym niebezpiecznym odcinku drogi powoduje ogromne zagrożenie, szczególnie dla pieszych – mieszkańców Stróżówki. W tej sprawie Poseł podjął interwencję u Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W odpowiedzi Dyrektor informuje, iż prace przy budowie chodnika mogą być przeprowadzone, jednak konieczne są tu inicjatywa ze strony Gminy Gorlice oraz jej partycypacja w kosztach inwestycji.
Poseł wniósł ponadto o pilne przeprowadzenie modernizacji mostu na tej drodze, znajdującego się przy restauracji „Pod Kogutkiem” w Gorlicach. Dyrektor zapewnił, że do końca listopada 2008 r. most powinien być oddany do użytku. W budżecie ZDW zabezpieczono na ten cel 2 mln zł.
2) Poseł interweniował u Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o przyznanie przez Radę dodatkowych środków na odnowę cmentarza wojennego nr 51 „Rotunda” w Regietowie. W tym roku na remont cmentarza przewidziano 89.000 zł z budżetu Wojewody Małopolskiego. O przyznanie podobnej kwoty wnioskuje się do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Do zakończenia remontu konieczna jest jeszcze odbudowa czterech wież – symbolu tej nekropolii, muru i bramy wejściowej.
3) Poseł Witold Kochan podjął interwencję w Zarządzie Wojewódzkim Ochotniczych Straży Pożarnych RP o dofinansowanie przez Zarząd Główny OSP RP karosacji samochodu Star 266 dla potrzeb OSP w Lipinkach. Obecnie do dyspozycji strażaków ochotników z Lipinek pozostaje jedynie 35 – letni samochód bojowy Magirus, który nie sprawdza się w terenie górskim.
4) Na posiedzeniu Związku Gmin Powiatu Gorlickiego Poseł Witold Kochan poruszył sprawę przywrócenia bezpłatnych przejazdów pojazdami MZK osobom powyżej 75 roku życia, mieszkającym w gminach Gorlice, Sękowa, Moszczenica i Lipinki. Wójtowie zapewnili, że sprawa niedługo zostanie pozytywnie rozwiązana.
5) Poseł stara się rozwiązywać również sprawy zgłaszane przez osoby indywidualne podczas dyżurów poselskich. Kilka z nich znalazło pozytywne zakończenie.
Informujemy przy tym, że w Biurze Poselskim Posła Witolda Kochana od połowy stycznia 2008 roku udzielane są bezpłatne porady prawne. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej proszone są o kontakt telefoniczny (18 3535227) lub osobisty (Gorlice, ul. Biecka 10) w celu umówienia spotkania.

Na forum Sejmu:
Poseł Witold Kochan przedstawił na forum Sejmu stanowisko Klubu Parlamentarnego PO w sprawie przyjęcia Ustawy o przeniesieniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich.
Poseł był również autorem lub współautorem trzech interpelacji:
1) do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zniwelowania zróżnicowania podstawy prawnej dla ustalania wymiaru czasu zajęć nauczycieli pedagogów, w zależności od placówki w jakiej są zatrudnieni. Poseł interpelując pytał, czy możliwa jest w najbliższym czasie nowelizacja Karty Nauczyciela, w taki sposób by zniwelować zróżnicowanie czasu pracy nauczycieli pedagogów zatrudnionych w różnych placówkach.
2) do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowań karnych prowadzonych wobec osób uchylających się od służby wojskowej. Pytanie w interpelacji brzmiało: czy można spodziewać się w najbliższym czasie działań prawnych Ministra Sprawiedliwości w celu objęcia amnestią osób przebywających za granicą i uchylających się równocześnie od służby wojskowej?
3) do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany przepisów tak, aby umożliwić przyznanie gminie statusu strony w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i przed Sądami Administracyjnymi, w sprawach, w których organ gminy wydał decyzję administracyjną.

Plany:
Wśród najistotniejszych planowanych działań Posła Witolda Kochana w najbliższym czasie można wymienić:
1) działania podejmowane w celu wdrożenia Programu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły – koncepcji, której jednym z inicjatorów był jeszcze Wojewoda Małopolski Witold Kochan; chodzi o kompleksowe prace skutecznie zabezpieczające województwa południowo – wschodnie przed klęską powodzi. Podobny Program realizowany jest od kilku lat w dorzeczu Odry w województwach zachodnich. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu górnej Wisły poprzez efektywne planowanie i realizację środków ochrony, rozwój działań prewencyjnych, mających za zadanie ograniczenie zagrożenia powodziowego (główna idea programu: „Lepiej inwestować w bezpieczeństwo niż odbudowywać”).
2) działania podejmowane w celu poprawy infrastruktury drogowej na terenie powiatu gorlickiego. Jeszcze w lutym w Biurze Poselskim powinno się odbyć spotkanie z Dyrektorem krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniewem Rapciakiem nt. wdrażanych i projektowanych inwestycji na drodze krajowej nr 28.
Planowana jest także organizacja spotkania z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Romanem Ciepielą i Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Grzegorzem Stechem nt. poprawy układu komunikacyjnego w Gorlicach i inwestycji na drogach wojewódzkich w powiecie gorlickim.
W obu spotkaniach uczestniczyć będą gminne i powiatowe władze samorządowe.

Pozdrawiam
Jakub Krzyszycha
Biuro Poselskie Posła Witolda Kochana,

Nowy ,,stary portfel,,

Jest to wzór pisma skierowany do prokuratury przez Pana TM z Krakowa o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego a tym samym wyrządzenia szkody zainteresowanemu.

Wzór poprawiony

Główne tezy tego pisma można wykorzystać do
wszystkiego w naszej dalszej walce o poprawę bytu :
do wniosków, do odwołań do sądu, do
prokuratury i do mini-stra.
Można też zamieścić na forum (po wykasowaniu
nazwiska nadawcy; zostawić można inicjały i mój adres e-maill) zdzislaw.gagalski@wp.pl

T M Kraków, dnia ………… …… 2008 r.
Ul.
21-228 KRAKÓW

Tel. 0-12-415xxxxxxx

PROKURATURA REJONOWA w KRAKOWIE

O Ś W I A D C Z E N I E

W uzupełnieniu moich zarzutów i tez zawartych w „Zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” przez funkcjonariusza publicznego i wyrządzeniu mi poprzez to szkody przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w KRAKOWIE - Pana mgr W G. – oświadczam, że:
w pełni podtrzymuję zarzuty wcześniej sformułowane.

UZASADNIENIE
1. Art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jednoznacznie wykluczał możliwość stosowania przepisów tejże Ustawy w odniesieniu do osób (byłych żołnierzy zawodowych) już będących na emeryturze (rencie), a ja już byłem w tym czasie na emeryturze.
Gdyby, bowiem rozumować a contrario, że przepisy tej ustawy dotyczą wszystkich żołnierzy i tych w służbie, i emerytów, to zapis art. 1 ust. 2 pkt 1 byłby zbędny. Jeśli zaś ustawodawca umieścił go w ustawie o FUS i jednoznacznie zakreślił krąg podmiotowy, to stosowanie tych przepisów do będących już na emeryturze (rencie) żołnierzy było – w mojej ocenie – prawnie nieuzasadnione.
W uzasadnieniu (druku sejmowym) projektu Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Druk Sejmowy nr 339 z dnia 8 maja 1998 roku; archiwum Sejmu), na stronie nr 3 UZASADNIENIA wyraźnie określono „intencje ustawodawcy”, a mianowicie: (cytat) „ Omawiana Ustawa dotyczy wszystkich grup społeczno-zawodowych z wyjątkiem rolników. Zmiana systemu nie obejmuje osób, którym pozostało niewiele lat do przejścia na emeryturę, a także nie dotyczy osób znajdujących się obecnie na emeryturze” (koniec cytatu).
A zatem, Ustawa ta miała uregulować problemy waloryzacji rent i emerytur „grupie składkowej”, a do tej grupy w wojsku należeli urodzeni po 1948 roku i rozpoczynający zawodową służbę wojskową po 1 stycznia 1999 r. Ja do tej grupy nie należałem.

2. Z uzasadnienia Wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z dnia 20 grudnia 1999 r. Sygn. K 4/99) jasno i jednoznacznie wynika, że „… nowy system obejmować będzie tylko tych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podejmą służbę po 31 grudnia 1998 r.”; wniosek grupy posłów kierujących skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego dotyczył praw nabytych przez żołnierzy, a nie przez emerytów.
Potwierdził to również Rzecznik Praw Obywatelskich w odpowiedzi na naszą zbiorową PETYCJĘ, o czym już wspomniałem w „Powiadomieniu”.

3. „Naprawienie błędu zawartego w decyzji wojskowego organu emerytalnego jest obowiązkiem prawnym tego organu, a postępowanie polegające na przywróceniu stanu zgodnego z prawem, nie narusza praw emeryta” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 1999 r., sygn. III AUa 130/99)

4. Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 roku o waloryzacji niektórych emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw- została zawetowana przez ówczesnego Prezydenta RP. Zakładała zmiany zapisów istotnych dla wszystkich służb mundurowych (oraz sędziów i prokuratorów) poprzez wykluczenie zapisu art. 6.1 wojskowej ustawy emerytalnej z grudnia 1993 roku.
(cytat)
Ustawa określa zasady i tryb waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie:
1) ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882),
2) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 944),
3) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153).
Art. 3.
W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 944) skreśla się art. 6.
Art. 4.
W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) skreśla się art. 6.
Art. 5.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882) w art. 711 skreśla się § 3. (koniec cytatu). Zatem, zawetowanie tej Ustawy pozostawiało w mocy art. 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (jak wyżej

Zmiana zapisu art. 5 i 6 wojskowej ustawy emerytalnej, obligująca dyrektorów biur emerytalnych (wszystkich służb mundurowych), do stosowania uregulowań prawnych w zakresie waloryzacji rent i emerytur na zasadach określonych dla „grup składkowych” w Ustawie FUS, nastąpiła dopiero na mocy art. 10. ust. 1, pkt. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku (Dz.U. 2003, nr 166, poz. 1609) poprzez uchylenie Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. 1998, nr 162; poz. 1118). Na podstawie Art. 160 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ( Dz.U. 2003, nr 179, poz. 1750) wprowadzono do wojskowej ustawy emerytalnej (Art. 3 ust. 1, pkt. 8; Dz.U. 2004, nr 8, poz. 66), że podstawą emerytury jest uposażenie należne żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku, a Art. 53 tejże ustawy nakazuje ustalać z urzędu na nowo podstawy emerytury.

WNIOSKI:
1. Albo dyrektor WBE nie zna obowiązujących przepisów i poprzez to wydaje decyzje z rażącym naruszeniem prawa, a tym samym szkodliwe dla mnie;
2. Albo dyrektor WBE zna obowiązujące przepisy, a mimo wszystko wydaje decyzje z rażącym naruszeniem prawa, czym obraża art. 231 KK, jak również art. 58 KC.
3. Dyrektor WBE szkodzi wizerunkowi prezentowanej przez siebie instytucji i obniża moje (nasze) zaufanie do władz instytucji.
4. Dyrektor WBE naraża skarb państwa na zbędne straty, jak również naraża się na liczne pozwy cywilne, które będą wpływały od poszkodowanych rencistów i emerytów wojskowych przeciwko Panu mgr W.G.

……………………………

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1- Prokuratura
Egz. nr 2- akta poszkodowanego

Nowy ,,stary portfel,,

Chyba musimy wziąć się do nauki. Założyć Uniwersytet III Wieku (nie
mylić z WUM-L, który chyba niektórzy zaliczyli; bo ja NIE).
Załączam materiały przysłane przez p.Piotra Zborowskiego.
zdrówka końskiego
zrg
1. Nikt za nas nie rozwiąże naszych problemów. Tym bardziej związki
finansowane przez Kli-cha ,który u boku Onyszkiewicza w 1998
roku kombinował w Ustawie FUS);
2. Naszym sprzymierzeńcem jest MPiPS (w swoich pismach), naszym
największym wrogiem są nasi młodsi koledzy wojskowi (jeszcze w
mundurach) i ich cywilno-wojskowi zwierzchnicy.

.........................................................................................................................
Szanowni Koledzy

Przeczytajcie dokładnie te dwa rozporządzenia, a szczególnie z 2004, bowiem ono daje nam odpowiedz na wszystkie nasze pytania:
- kto jest przełożonym WBE ( nie ma takiego przełożonego ) ,
- jakie procedury,
- w jakim trybie,
- w jakim sądzie szczególnie rozdział 3 paragraf 18, co ma zawierać decyzja w jakim trybie
- zapis o kpa jest podstawą do sadu administracyjnego
Zajrzyjcie do KPA -cześć ubezpieczeniowa- tam jest zawarte również, ze to należy do sądu administracyjnego, jak to należy rozbić a więc na wniosek złożony albo do WBE albo do sądu , itd - skoro w rozporządzeniu tym jest tryb wydawania decyzji i tryb zaskarżania to zgodnie z kpc
(Art. 461. § 1. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przez sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.
§ 11. Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.
§ 2. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.
§ 21. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojskowego organu emerytalnego albo organu emerytalnego właściwego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma siedzibę ten organ.
§ 22. W sprawach, w których nie można określić właściwości sądu według przepisów paragrafów poprzedzających, jak również w sprawach, w których ubezpieczony zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje świadczenie wypłacane przez wyznaczony przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyspecjalizowany oddział tego Zakładu albo Biuro Rent Zagranicznych, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma siedzibę organ rentowy.
§ 3. Sąd właściwy może na zgodny wniosek stron przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeżeli przemawiają za tym względy celowości. Postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany postanowieniem sądu przekazującego.)
na które powołuje się miedzy innymi sąd administracyjny

( DZIAŁ III Kodeks postępowania administracyjnego

PRZEPISY SZCZEGÓLNE W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Art. 164-179. (skreślone).

Art. 180. § 1. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady postępowania w tych sprawach.
§ 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, o zaopatrzeniach emerytalnych i rentowych, o funduszu alimentacyjnym, a także sprawy wynikające z przepisów o innych świadczeniach wypłacanych z funduszów przeznaczonych na ubezpieczenia społeczne.

Art. 181. Organy odwoławcze właściwe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych określają przepisy odrębne; do postępowania przed tymi organami stosuje się odpowiednio przepis art. 180 § 1.)

................................................................................................................................

Dz.U.04.67.618
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin
(Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.)
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) tryb postępowania i właściwość organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych, zwanych dalej "żołnierzami", oraz uprawnionych członków ich rodzin, w tym:
a) elementy wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia,
b) dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia,
c) sposób i terminy wypłaty świadczeń;
2) wzór i tryb wydawania legitymacji emeryta-rencisty wojskowego oraz organ uprawniony do wydawania, wymiany i dokonywania wpisów, w tym wpisu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, oraz przypadki wymiany legitymacji.
§ 2. 1. Wojskowym organem właściwym do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia oraz ich wypłaty jest dyrektor wojskowego biura emerytalnego, zwany dalej "wojskowym organem emerytalnym".
2. Siedziby i terytorialny zasięg działania wojskowych organów emerytalnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Właściwość wojskowego organu emerytalnego ustala się według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego.
2. W przypadku gdy członkowie rodziny zamieszkują na terenie działania dwóch lub więcej wojskowych organów emerytalnych, właściwy do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz wypłaty świadczeń z tytułu tego zaopatrzenia jest wojskowy organ emerytalny, na którego terenie działania zamieszkuje małżonek żołnierza, a w razie jego braku - najstarsze dziecko uprawnione do zaopatrzenia.
3. Wojskowym organem emerytalnym właściwym do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz wypłaty świadczeń z tytułu tego zaopatrzenia w stosunku do osób przebywających na stałe za granicą jest dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie.
Rozdział 2
Wszczęcie postępowania
§ 4. Wojskowy organ emerytalny wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia na wniosek zainteresowanego lub jego pełnomocnika.
§ 5. 1. Zainteresowany zgłasza wniosek do wojskowego organu emerytalnego na piśmie lub ustnie do protokołu.
2. Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie już rozstrzygniętej prawomocną decyzją zgłasza się wyłącznie na piśmie.
3. Wniosek zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko zainteresowanego;
2) imiona rodziców;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) adres zamieszkania i adres do korespondencji;
5) numer PESEL;
6) numer NIP;
7) wskazanie świadczenia, o które ubiega się zainteresowany;
8) podpis zainteresowanego lub jego pełnomocnika.
§ 6. 1. Za datę zgłoszenia wniosku uważa się datę jego wpływu do wojskowego organu emerytalnego lub datę ustnego zgłoszenia wniosku do protokołu sporządzonego w siedzibie wojskowego organu emerytalnego.
2. Wniosek zgłoszony do niewłaściwego wojskowego organu emerytalnego organ ten niezwłocznie przesyła do właściwego wojskowego organu emerytalnego.
§ 7. 1. W postępowaniu przed wojskowym organem emerytalnym zainteresowany może działać osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli charakter czynności nie wymaga jego osobistego działania.
2. Pełnomocnikiem zainteresowanego może być osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie albo zgłoszone ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie wojskowego organu emerytalnego.
§ 8. Wojskowy organ emerytalny jest obowiązany informować zainteresowanego o warunkach i dowodach wymaganych do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz do udzielania pomocy przy ubieganiu się o ustalenie tego prawa.
§ 9. 1. Zainteresowany ubiegający się o emeryturę lub rentę inwalidzką załącza do wniosku dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające prawo do tych świadczeń, a w szczególności:
1) decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
2) odpis przebiegu służby wojskowej wynikającego z akt personalnych żołnierza;
3) odpisy lub wyciągi z dokumentów uzasadniających podwyższenie emerytury z tytułu pełnienia służby w szczególnych warunkach;
4) orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej, a jeżeli takie nie zostało jeszcze wydane - wskazanie właściwej komisji lekarskiej;
5) zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności dla celów zaopatrzenia emerytalnego wraz z decyzjami uzasadniającymi prawo do poszczególnych składników uposażenia i ich wysokości oraz wysługi lat w stopniu wojskowym, a także nagrody rocznej lub dodatkowego uposażenia rocznego;
6) stwierdzające okresy równorzędne ze służbą wojskową w Wojsku Polskim;
7) stwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r.
2. Zainteresowany, o którym mowa w ust. 1, składa pisemne oświadczenie, czy:
1) będzie pobierał uposażenie przysługujące przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej pełnionej jako służba stała;
2) pobiera świadczenie z innego organu emerytalnego lub rentowego lub świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy albo uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne przewidziane w odrębnych przepisach;
3) jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego - w przypadku żołnierza ubiegającego się o emeryturę, pozostającego w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r.;
4) osiąga przychód w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, zwanej dalej "ustawą".
§ 10. 1. Zainteresowany ubiegający się o rentę rodzinną załącza do wniosku, oprócz dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1:
1) odpis aktu zgonu żołnierza, emeryta lub rencisty albo dokumenty potwierdzające datę zaginięcia żołnierza;
2) odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego;
3) odpis aktu urodzenia dziecka;
4) dokumenty stwierdzające istnienie niezdolności do pracy, jeżeli ustalenie prawa do renty rodzinnej uzależnione jest od tej niezdolności;
5) dokumenty potwierdzające prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądu lub ugodą sądową - w przypadku ubiegania się o rentę rodzinną:
a) przez małżonka rozwiedzionego,
b) po małżonku, jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała pomiędzy małżonkami wspólność małżeńska;
6) dokumenty potwierdzające fakt nauki w szkole - w przypadku dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych, które ukończyły 16 lat;
7) postanowienie sądu - w przypadku gdy zmarły żołnierz, emeryt lub rencista był opiekunem ustalonym przez sąd przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuków, rodzeństwa i innych dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej.
2. Zainteresowany, o którym mowa w ust. 1, składa pisemne oświadczenie, czy:
1) istniała wspólność małżeńska - w przypadku ubiegania się o rentę rodzinną po małżonku;
2) osiąga przychód w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 i Nr 64, poz. 593);
3) pobiera świadczenie z innego organu emerytalnego lub rentowego lub świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy albo uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne przewidziane w odrębnych przepisach;
4) dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7:
a) zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią żołnierza, emeryta lub rencisty albo przed zaginięciem żołnierza, chyba że śmierć była następstwem wypadku,
b) posiadają prawo do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, czy nie mogą zapewnić im utrzymania - w przypadku gdy nie ustanowiono opiekuna albo kuratora.
3. Jeżeli wniosek dotyczy renty rodzinnej po emerycie lub renciście, okoliczności, na które dowody znajdują się w aktach emerytalno-rentowych zmarłego, wojskowy organ emerytalny ustala na podstawie tych akt.
§ 11. Rodzice ubiegający się o rentę rodzinną, poza złożeniem dokumentów i oświadczeń określonych w § 10 ust. 1 i 2, dodatkowo zgłaszają pisemne oświadczenie, czy żołnierz, emeryt lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania.
§ 12. 1. Dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-5, wydaje zainteresowanemu dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił ostatnio służbę wojskową w dniu zwolnienia tego żołnierza ze służby.
2. Dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-5 i 7, w § 10 ust. 1 pkt 1-5, w § 11 i w § 13 ust. 3 i 4, składa się w oryginale.
3. Dokumenty stwierdzające okoliczności uzasadniające prawo do zaopatrzenia emerytalnego nie podlegają zwrotowi.
§ 13. 1. Okresy służby wojskowej i okresy równorzędne z tą służbą zalicza się do wysługi emerytalnej na podstawie odpisu przebiegu służby wojskowej wynikającej z akt personalnych żołnierza lub innych dokumentów przedstawionych przez zainteresowanego.
2. Okresy składkowe i nieskładkowe oraz okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli zostały udowodnione w sposób określony w art. 117 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3. W przypadku braku informacji na indywidualnym koncie ubezpieczonego okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. dolicza się do wysługi emerytalnej na podstawie zaświadczenia wydanego przez płatnika składek zawierającego informację o okresach opłacania i nieopłacania składek.
4. Okresy służby uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej lub podwyższenia z tytułu pełnienia służby w szczególnych warunkach udokumentowuje się na podstawie zaświadczenia wystawionego odpowiednio przez właściwe organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.
§ 14. 1. Świadek może składać zeznania w formie pisemnej lub ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie wojskowego organu emerytalnego.
2. Zeznanie świadka zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania świadka;
2) stwierdzenie o uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, po uprzedzeniu o takiej odpowiedzialności;
3) oświadczenie, czy i jaki stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa łączy świadka z zainteresowanym;
4) określenie celu złożenia zeznania;
5) dane dotyczące okoliczności objętych zeznaniami, a w szczególności: okresy służby pełnionej w ruchu oporu oraz pobytu w niewoli lub okresy pobytu i w jakim obozie dla internowanych albo obozie pracy przymusowej świadek przebywał;
6) oświadczenie, skąd świadkowi znane są okoliczności objęte zeznaniem, a jeżeli współpracował z zainteresowanym, czy posiada dowody własnej pracy w tym okresie;
7) własnoręczny podpis świadka.
3. Własnoręczny podpis świadka w razie nadesłania zeznań pisemnych powinien być poświadczony przez notariusza albo organ administracji rządowej lub samorządowej. Jeżeli świadkiem jest żołnierz pełniący czynną służbę wojskową, własnoręczny jego podpis może być potwierdzony przez dowódcę jednostki wojskowej, w której pełni on służbę.
§ 15. Na okoliczności niewymagające potwierdzenia dokumentami zainteresowany składa oświadczenie pisemne, które zawiera w szczególności stwierdzenie o uprzedzeniu go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań oraz podpis zainteresowanego złożony w obecności osoby przyjmującej to oświadczenie.
§ 16. 1. Jeżeli ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego uzależnione jest od inwalidztwa żołnierza, wojskowy organ emerytalny, na wniosek zainteresowanego, kieruje go do właściwej komisji lekarskiej.
2. Jeżeli warunkiem ustalenia prawa do renty rodzinnej jest uznanie za osobę niezdolną do pracy członka rodziny zmarłego żołnierza, emeryta lub rencisty, wojskowy organ emerytalny, na wniosek tego członka rodziny, zwraca się do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie wskazanej we wniosku osoby na badanie przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu wydania orzeczenia o niezdolności do pracy i stopniu tej niezdolności lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, dołączając zaświadczenie o stanie zdrowia tej osoby.
Rozdział 3
Ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego
§ 17. 1. Wojskowy organ emerytalny bada i ocenia całokształt sprawy o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tego tytułu na podstawie przedłożonych dokumentów, zeznań świadków oraz oświadczeń zainteresowanego.
2. W razie rozbieżności między przedłożonymi dowodami albo w razie wątpliwości co do zgodności dowodów ze stanem faktycznym, ich wiarygodności lub autentyczności, wojskowy organ emerytalny przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
§ 18. 1. Wojskowy organ emerytalny wydaje decyzję w sprawie zaopatrzenia emerytalnego, która oprócz składników określonych w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) w szczególności zawiera:
1) rodzaj świadczenia oraz jego wysokość i sposób wyliczenia;
2) datę, od której przysługuje świadczenie.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, wojskowy organ emerytalny poucza zainteresowanego o obowiązku zawiadamiania tego organu o okolicznościach, o których mowa w art. 40a ust. 1 ustawy.
§ 19. 1. W przypadku wydania decyzji, w której nie ustalono prawa do zaopatrzenia emerytalnego, wojskowy organ emerytalny poucza zainteresowanego o możliwości ubiegania się o ustalenie prawa do świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub w innych przepisach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojskowy organ emerytalny zwraca zainteresowanemu złożone przez niego dokumenty i oświadczenia.
§ 20. W przypadku gdy zainteresowany nie przedłożył dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego lub do ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych z tego tytułu, a był wezwany do przedłożenia tych dowodów, albo jeżeli nie zgłosił się w wyznaczonym terminie na badanie przez komisję lekarską lub na dodatkowe (specjalistyczne) badanie zarządzone przez tę komisję, wojskowy organ emerytalny wzywa zainteresowanego pismem, za zwrotnym poświadczeniem odbioru, do przedłożenia tych dowodów w terminie 30 dni od daty doręczenia pisma lub do zgłoszenia się na badanie w nowym terminie, pod rygorem wydania decyzji na podstawie posiadanych dowodów.
§ 21. 1. Przy obliczaniu wysługi emerytalnej sumuje się poszczególne okresy o jednakowym procentowym wskaźniku, obejmujące lata, miesiące i dni. Sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc trzydzieści dni kalendarzowych. W końcowym podsumowaniu okresy niepełnych miesięcy nie są uwzględniane.
2. W przypadku gdy w zaświadczeniu stwierdzającym okresy zatrudnienia przypadające przed dniem 1 stycznia 1999 r. są podane dni robocze, a nie okresy zatrudnienia, łączną liczbę dni przelicza się na miesiące, przyjmując za miesiąc dwadzieścia dwa dni robocze, a w odniesieniu do okresów zatrudnienia wykonywanego przed dniem 1 stycznia 1981 r. - dwadzieścia pięć dni roboczych.
3. W przypadku gdy z dowodów wynikają tylko miesiące rozpoczęcia lub zakończenia zatrudnienia przypadające przed dniem 1 stycznia 1999 r., przyjmuje się za początek lub koniec tego okresu odpowiednio pierwszy i ostatni dzień miesiąca.
§ 22. Kwoty przypadające do wypłaty zaokrągla się według zasad przyjętych dla świadczeń wypłacanych na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Rozdział 4
Wypłata świadczeń pieniężnych
§ 23. 1. Emerytury wojskowe, wojskowe renty inwalidzkie i wojskowe renty rodzinne oraz dodatki, zasiłki i świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 25 ustawy, wypłaca się miesięcznie z góry w dziesiątym dniu każdego miesiąca kalendarzowego, za który świadczenia przysługują.
2. W przypadku gdy wypłata świadczeń, o których mowa w ust. 1, wypada w dniu wolnym od pracy, świadczenia te wypłaca się w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy.
§ 24. 1. Emeryturę wojskową i wojskową rentę inwalidzką oraz wojskową rentę rodzinną, do której jest uprawniona tylko jedna osoba, wypłaca się tej osobie.
2. W przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, części renty, o których mowa w ust. 6, przysługujące:
1) osobie małoletniej,
2) osobie pełnoletniej ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, dla której ustanowiona została opieka lub kuratela obejmująca zarząd majątkiem, jak też osobie, dla której kuratela ustanowiona została z innych przyczyn
- wypłaca się osobom sprawującym opiekę lub kuratelę nad tymi osobami, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. W przypadku ustanowienia kurateli wypłata renty rodzinnej może nastąpić po uzyskaniu przez kuratora zezwolenia sądu na wypłacenie renty rodzinnej do jego rąk.
3. Część renty rodzinnej, przysługującą osobie pełnoletniej innej niż wymieniona w ust. 2 pkt 2, wypłaca się tej osobie lub na jej wniosek innej osobie pełnoletniej uprawnionej do innej części tej renty rodzinnej albo osobie, która sprawowała nad nią opiekę przed osiągnięciem pełnoletności.
4. W przypadku pobytu sieroty zupełnej w zakładzie specjalnym, w domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej rentę rodzinną wraz z dodatkiem dla sieroty zupełnej wpłaca się na rachunek oszczędnościowy w banku, wskazanym przez kierownika zakładu lub placówki albo opiekuna ustalonego przez sąd.
5. W przypadku pobytu w zakładzie specjalnym, w domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej więcej niż jednej sieroty zupełnej uprawnionych do jednej renty rodzinnej, każdej z nich wypłaca się przysługującą jej część renty oraz dodatek dla sieroty zupełnej. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Renta rodzinna ulega podziałowi na równe części, z tym że dodatki wypłaca się w całości osobom uprawnionym.
7. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio przy wypłacaniu świadczeń należnych członkom rodziny pozostałym po osobie, która zmarła po zgłoszeniu wniosku o te świadczenia, a przed ustaleniem prawa do nich.
§ 25. 1. Renta rodzinna przysługująca małoletniemu wypłacana jest jego opiekunowi.
2. W przypadku gdy dla osoby pełnoletniej uprawnionej do emerytury lub renty rodzinnej ustanowiono opiekę lub kuratelę, emeryturę lub rentę rodzinną wypłaca się odpowiednio opiekunowi lub kuratorowi, po uzyskaniu przez kuratora zezwolenia sądu na wypłatę świadczenia do jego rąk.
3. W przypadku gdy z akt sprawy wynika konieczność ustanowienia dla osoby uprawnionej do emerytury lub renty opiekuna lub kuratora, do czasu jego ustanowienia świadczenia te wypłaca się do rąk osoby pełniącej faktyczną opiekę, wskazanej przez właściwy organ gminy.
4. Osoba pełniąca faktyczną opiekę nad osobą uprawnioną do emerytury lub renty przedstawia wojskowemu organowi emerytalnemu najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia wypłaty emerytury lub renty do jej rąk postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora. Osoba pełniąca faktyczną opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną częściowo, w przypadku ustanowienia kurateli, przedstawia wojskowemu organowi emerytalnemu zezwolenie sądu na wypłacenie świadczenia do jej rąk.
5. W przypadku nieprzedstawienia w terminie postanowienia, o którym mowa w ust. 4, wojskowy organ emerytalny zwraca się do właściwego organu administracji państwowej stopnia podstawowego w sprawie wystąpienia do sądu o ustanowienie opiekuna lub kuratora.
Rozdział 5
Legitymacja emeryta-rencisty wojskowego
§ 26. 1. Osoba posiadająca uprawnienia do emerytury lub renty inwalidzkiej otrzymuje legitymację emeryta-rencisty wojskowego, zwaną dalej "legitymacją".
2. Wojskowy organ emerytalny jest właściwy do wydawania i wymiany legitymacji oraz dokonywania w niej wpisów.
3. W legitymacji wpisuje się stopień wojskowy, imię i nazwisko emeryta lub rencisty, serię i numer legitymacji, nazwę wojskowego organu emerytalnego, a osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji wpis o tej niezdolności, oraz określa się datę wydania legitymacji i datę ważności legitymacji.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, podpisy na legitymacji składa osoba upoważniona przez wojskowy organ emerytalny.
5. Podpisy, o których mowa w ust. 4, powinny być opatrzone pieczęcią okrągłą z wizerunkiem orła.
6. Wzór legitymacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 27. 1. Legitymację odbiera się osobiście po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. Legitymację może również odebrać osoba upoważniona przez osobę uprawnioną do tej legitymacji po przedstawieniu w siedzibie wojskowego organu emerytalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej.
3. Osoba odbierająca legitymację potwierdza jej odbiór własnoręcznym, czytelnym podpisem.
§ 28. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:
1) zmiany nazwiska lub imienia emeryta lub rencisty;
2) utraty, uszkodzenia lub zniszczenia;
3) upływu terminu ważności;
4) orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub jego zmiany.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 29. 1. Postępowania w sprawach o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wypłatę świadczeń pieniężnych z tego tytułu, wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów, niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prowadzi się nadal na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. Legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do czasu ich wymiany, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3. Legitymacje, o których mowa w ust. 2, wymienia się z urzędu.
§ 30. Tracą moc przepisy § 1-27 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. Nr 133, poz. 689, z 1995 r. Nr 130, poz. 633 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1581).
§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepis § 2 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
SIEDZIBY I TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA WOJSKOWYCH ORGANÓW EMERYTALNYCH

Lp. Nazwa wojskowego organu emerytalnego Siedziba wojskowego organu emerytalnego Terytorialny zasięg działania wojskowego organu emerytalnego
1 2 3 4
1 Wojskowe Biuro Emerytalne Białystok Białystok województwo: podlaskie
2 Wojskowe Biuro Emerytalne Bydgoszcz Bydgoszcz województwo: kujawsko-pomorskie
3 Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk Gdańsk województwo: pomorskie
4 Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice Katowice województwa: opolskie, śląskie
5 Wojskowe Biuro Emerytalne Kielce Kielce województwo: świętokrzyskie
6 Wojskowe Biuro Emerytalne Kraków Kraków województwo: małopolskie
7 Wojskowe Biuro Emerytalne Lublin Lublin województwo: lubelskie
8 Wojskowe Biuro Emerytalne Łódź Łódź województwo: łódzkie
9 Wojskowe Biuro Emerytalne Olsztyn Olsztyn województwo: warmińsko-mazurskie
10 Wojskowe Biuro Emerytalne Poznań Poznań województwo: wielkopolskie
11 Wojskowe Biuro Emerytalne Rzeszów Rzeszów województwo: podkarpackie
12 Wojskowe Biuro Emerytalne Szczecin Szczecin województwo: zachodniopomorskie
13 Wojskowe Biuro Emerytalne Warszawa Warszawa województwo: mazowieckie
Filia Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie Siedlce województwo: mazowieckiepowiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowskimiasta: Ostrołęka i Siedlce
14 Wojskowe Biuro Emerytalne Wrocław Wrocław województwo: dolnośląskie
15 Wojskowe Biuro Emerytalne Zielona Góra Zielona Góra województwo: lubuskie

ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY WOJSKOWEGO
wysokość legitymacji - 55 mm, szerokość legitymacji - 85 mm oprawa twarda, materiał - karton, dwustronnie foliowana
wzór
...........................................................................................................................

Nowy ,,stary portfel,,

Jeżeli ma się zamiar wystąpić przed sądem z krótką mową w swojej sprawie to jest ściąga dla tych którzy nabyli praw do emerytury w/g ustawy z 1972 roku. Kto ma czas to można porównać z opracowaniem płk Gągalskiego.

Kraków 14.04.2009r.

SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE
Wydział VIII Ubezpieczeń Społecznych
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

Wnioskodawca: Andrzej KULINOWSKI
ul. Strzelców 7/26
31-422 Kraków

Organ Emerytalny: Wojskowe Biuro Emerytalne w Krakowie
Dyrektor Pan mgr Wiesław GÓRZYŃSKI
ul. Rakowicka 22
30-901 Kraków

Wystąpienie przed Sądem.

Wysoki Sądzie!

Na wstępie chciałbym z góry przeprosić Wysoki Sąd za ewentualne moje potknięcia, które mogą wystąpić w toku postępowania. Przed Sądem po raz pierwszy przyszło mi występować w obronie własnych praw.
Działając w oparciu o art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, chciałbym przeprowadzić dowód, że słusznie podjąłem się, jako pokrzywdzony dochodzenia sprawiedliwości przed Wysokim Sądem.

Zgodnie z art. 67 pkt. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 1972 o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 1983r. Nr 29, poz. 139 z późn. zm.).
Wojskowe Biuro Emerytalne w Krakowie swoją decyzją z dnia 12. lutego 1991r. przyznało i ustaliło warunki mojej emerytury wojskowej:
1.podstawę wymiaru świadczenia,
2.emerytura za 54 lata wysługi emerytalnej (wyliczenie w załączniku) wynosi 100.00 % podstawy wymiaru.

Dowód nr 1. Decyzja WBE w Krakowie z dnia 12 lutego 1991r. - w aktach sprawy.

Na podstawie art. 2, art. 7 oraz art. 8 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej miałem prawo domniemywać, że po 54 latach wysługi emerytalnej w Wojsku Polskim nabyłem słuszne prawo do świadczenia emerytalnego jako nienaruszalne prawo własności, która to własność chroniona jest art. 21, pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo to zostało naruszone przez ustawę z dnia 10 grudnia 1993r. (Dz. U. z 26 stycznia 1994r. Nr 10, poz. 36), w której mocą art. 18, pkt 1 ze 100,00% podstawy wymiaru świadczenia, wypłacanego do tego momentu, obniżono wymiar świadczenia do 75,00 % podstawy wymiaru. Warunkiem takiego obniżonego procentowego wymiaru świadczenia miała być i była rekompensata w postaci sposobu waloryzacji na zasadzie uposażeniowej. Na podstawie art. 6, pkt 1 w/w Ustawy „emerytury i renty podlegają waloryzacji w takim samym stopniu i terminie, w jakim następuje wzrost uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych pozostających w służbie i zajmujących analogiczne stanowiska”.

Wysoki Sądzie!

W drugiej części mojego działania przed Wysokim Sądem chcę udowodnić zasadność mojego wniosku do WBE w Krakowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie ponownego przeliczenia mojego świadczenia emerytalnego ustalanego i wypłacanego przez wojskowy organ emerytalny po 1 stycznia 1999r.
W 1999 roku wprowadzono nową ustawę emerytalną z dnia 17 grudnia 1998r. o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie której Wojskowe Biuro Emerytalne w Krakowie dokonywało waloryzacji mojego świadczenia po 1 stycznia 1999r. o wskaźnik waloryzacji cenowej (inflacyjny). Wprowadzona zasada waloryzacji mojego świadczenia zasadniczo wpłynęła na wysokość realną mojej emerytury, a tym samym naruszyła prawo do stałości ustaw według Prawa Unijnego oraz art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Potwierdzam, że ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. O rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym zgodne są z Konstytucją RP zapisy art. 159 i art. 195 tejże Ustawy.
Art. 159 w/w Ustawy wprowadził zmianę w zapisie art. 6 wojskowej ustawy emerytalnej z 10 grudnia 1993r., natomiast art. 195 nie pozbawił mocy prawnej (nie likwidował) zapisu art. 6 w wojskowej ustawie emerytalnej z 10 grudnia 1993r.
Natomiast art. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998r. W pierwotnym brzmieniu o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jednoznacznie wykluczał możliwość stosowania przepisów tej ustawy w odniesieniu do byłych żołnierzy zawodowych (oraz pozostałych służb mundurowych), którzy już mieli nabyte i uregulowane prawa emerytalne lub rentowe.
Dopiero w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 166, poz. 1609), która weszła w życie z dniem 1 października 2003r. art. 10 został uchylony art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.
Twierdzę w tym momencie,że Prawo zadziałało wstecz, a to działanie naruszyło art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Na poparcie mojej tezy przedstawiam:
1.Dowód nr 2 – odpowiedź Pani ===-=== Jolanty Fedak, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na zapytanie nr 214 Posła A. Górskiego w sprawie ograniczenia prawa do emerytury z FUS byłym wojskowym z dnia 25 stycznia 2008r.
2.Dowód nr 3 - odpowiedź Pani ===-=== Jolanty Fedak, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na interpelację nr 1063 w sprawie możliwości przeliczenia świadczenia emerytalnego z FUS, pismo z dnia 10 marca 2008r.

Z tych dowodów, jednoznacznie wynika, że od roku 1999
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie obejmował byłych żołnierzy zawodowych mających nabyte i uregulowane prawa emerytalne do 75,00 % wartości podstawy przysługującego świadczenia.

Dowód nr 4 – w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 1999r. sygn. K-4/99, wynika, że „...nowy system obejmować będzie tylko tych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podejmą służbę po 31 grudnia 1998r.”, oznacza to, że art. 159 ustawy z FUS dotyczy tylko żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podejmą służbę po 31 grudnia 1998r., ja w tym momencie byłem już na emeryturze o ustalonym i otrzymywanym świadczeniu emerytalnym.

Wysoki Sądzie!

Ustawą z dnia 23 lipca 2003r o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 166, poz. 1609) przywrócono system zaopatrzeniowy dla wszystkich żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, który obowiązywał przed 17 grudnia 1998r. Osoby, które wstąpiły do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999r. zostały wyłączone z systemu ubezpieczeń społecznych i objęte zaopatrzeniowym systemem emerytalnym określonym przepisami ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.).
Z powyższego wynika jeszcze raz, że Ustawodawca w pierwotnym brzmieniu ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z pełną świadomością rozgraniczył świadczeniobiorców o ustalonych i otrzymujących już świadczeniach oraz na tych, którzy w przyszłości staną się świadczeniobiorcami.

Wysoki Sądzie!

Ustawodawca przywrócił świadczeniobiorców pod rygor ustawy z 10 grudnia 1993r.(Dz. U. z 2004r. nr 8, poz. 67, z późn. zm.) ale zmieniając zapis art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, zmienił warunki waloryzacji mojego świadczenia i tym sposobem pozbawił rekompensaty za obniżone świadczenie z 100.00 % na 75.00 % podstawy wymiaru.

Mnie jako emeryta o ustalonym świadczeniu emerytalnym, które to miało być nienaruszalne, a gwarantować to miała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykułach:
1.Art. 2 – Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej;
2.Art. 8, ust. 1 – Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej;
3.Art. 7 – Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa
4.Art. 21, ust. 1 – Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia;
5.Art. 32, ust. 2 – Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny;
6.Art. 67, ust. 1 Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa;
7.Art. 83 – Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej;

Moje otrzymywane świadczenie przez okres trwania było kilka razy ustalane od nowa ustawami, które nigdy nie podwyższały świadczenia, a wręcz przeciwnie obniżały, drastycznym przykładem tego jest pozbawienie mnie 25.00 % należnej podstawy świadczenia.

Wysoki Sądzie!

Częstotliwość oraz zmienność ustaw i rozporządzeń emerytalnych nie tylko nie zagwarantowały wielkość i trwałość mojemu słusznie nabytemu prawu do tego świadczenia emerytalnego, jako własności niezbywalnej i zagwarantowanej.
Twierdzę, że jest to naruszenie prawa Unii Europejskiej o stałości Ustaw.

Wysoki Sądzie!

Reasumując:
1. Zarówno Ustawodawca, jak i Trybunał Konstytucyjny nie pozbawili mnie Ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) praw słusznie nabytych do waloryzacji świadczeń metodą określoną w art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. (Dz. U. z 1994r.), która zachowuje wartość ekonomiczną mojego świadczenia w relacji do uposażenia pobieranego przez żołnierzy zawodowych pozostających w służbie i zajmujących analogiczne stanowisko służbowe.
2. Zaskarżonym decyzjom waloryzacyjnym Wojskowego Biura Emerytalnego w Krakowie zarzucam naruszenie prawa materialnego w związku z art. 2 i art. 32, ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (w brzmieniu obowiązującym do 01.10.2003r.) poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż zasady waloryzacji emerytur wojskowych wyrażone w przepisach: art. 159 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS oraz art. 6, pkt 1 ustawy z dnia 10.grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz. 66 z późniejszymi zmianami); art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 listopada 2001r.) mają zastosowanie do emerytów wojskowych, którzy uzyskali uprawnienia przed wejściem w życie znowelizowanych zasad waloryzacji rent i emerytur wojskowych.

Wobec powyższych faktów - wnoszę o:
1.Zobligowanie Dyrektora WBE w Krakowie do ponownego ustalenia wysokości mojego świadczenia emerytalnego wypłacanego przez wojskowy organ emerytalny po 1 stycznia 1999r.
2.Zobligowanie Dyrektora WBE w Krakowie do wypłacenia wraz z odsetkami kwot, które wynikają z różnicy między przysługującym świadczeniem, zgodnie ze słusznie nabytym prawem w 1991r. o wartości ekonomicznej określonej art. 5, 6 i 40 (w pierwotnym brzmieniu) ustawy z 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. nr 10, poz. 36 z dnia 26 stycznia 1994r.), a zaniżonym, wypłacanym przez WBE w Krakowie od 1 stycznia 1999r. na podstawie decyzji waloryzacyjnych wydawanych świadomie z rażącym naruszeniem prawa.
3.Zwolnienie mnie z wszelkich opłat sądowych na podstawie art. 239, ust. 1 lit. e) Kpa.
4.Sporządzenie wyroku z uzasadnieniem na piśmie.

….................